Top Story

Kunst en antiek

Fraude met kunst en antiek, zo oud als de weg naar Rome…

29 maart 2019

Arthur de Groot

Martin Finkelnberg, hoofdinspecteur bij de Landelijke Eenheid van het Korps Nationale Politie, is zijn carrière in 1976 bij de toenmalige Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) begonnen. De eerste dertig jaar van zijn loopbaan is hij vooral werkzaam geweest in de vuurwapen- en terrorismebestrijding en is hij ook een aantal jaren betrokken geweest de bestrijding van vals geld en documentfraude. “Ik ben bij toeval in de wereld van de “kunstcriminaliteit” terechtgekomen. In december 2005 zegde de toenmalige staatssecretaris van OCW, op basis van internationale afspraken, aan de Tweede Kamer toe dat de Nederlandse politie in 2006 weer zou beschikken over een database voor gestolen kunst en antiek. Omdat ik enige ervaring had met het opzetten van databases voor de herkenning van onder andere vuurwapens werd mij gevraagd of ik daarin een rol zou kunnen en willen spelen. Een kunstvoorwerp is in principe, net als een vuurwapen, een ding. Ik beschikte al over een database met beschrijvingen van vuurwapens en het concept van die database heb ik dan ook gebruikt voor de inrichting van de database voor gestolen kunst en antiek.”  Lees meer…

Peter Schimmel

‘AANDACHTSPUNTEN’ BIEDEN HOUVAST AAN FEITENONDERZOEKERS

28 maart 2019

Lex van Almelo

“Of het management integer heeft gehandeld, is een rare vraag die je als feiten- of toedrachtsonderzoeker niet kunt beantwoorden. Als onderzoeker laat je het oordeel in beginsel over aan de opdrachtgever of de rechter. De feiten moeten voor zichzelf spreken,” zegt forensisch accountant Peter Schimmel, die op de Dag van de Fraude Onderzoeker de IFFC- handreiking voor interne onderzoeken presenteert en toelicht. Schimmel schreef met de Stuurgroep Kritische Succesfactoren Intern Onderzoek van het IFFC de brochure Aandachtspunten Intern Onderzoek. In de stuurgroep zitten onder anderen een particulier rechercheur, een e-discovery specialist, enkele advocaten en een compliance officer, maar geen vertegenwoordigers van Big Four kantoren. De aandachtspunten gelden voor alle beroepsgroepen die feiten- of toedrachtsonderzoek doen. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Bijzondere vermogenscomponenten bij provincies

28 maart 2019

Onlangs is een item over de vermogenspositie van provincies in de media verschenen. Het ging daarbij vooral om de provincie met de zwakste financiële positie en veel minder over de rijke provincies. Sinds 2009 is het min of meer een ritueel geworden om over de hoge reserveposities van vier provincies te spreken (Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg). Deze vier provincies hebben bij uitstek geprofiteerd van het gunstige moment van de verkoop van de energiebedrijven en een forse som geld op de bankrekening ontvangen. Dat de provincies veel geld hebben en dat je een politieke discussie kunt voeren over de vraag hoe daar mee om te gaan is plausibel. Om een idee te geven: je hebt in Gelderland 20 jaar nodig waarin geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven om het hele eigen vermogen van de provincie op te maken. Maar ik wil een ander punt maken en daarvoor moeten we terug naar wat eigen vermogen of reserve nu eigenlijk is. Voor een goede analyse moeten we dus achter de reserve gaan kijken en feitelijk onderzoek doen naar de opbouw van de bezittingen (de activa) van de provincie.

Lees meer…

Top Story

Notarissen ernstig in de fout bij faillissementsfraude

27 maart 2019

Volgens mededelingen van het Functioneel Parket zijn vorige week door het Openbaar Ministerie (OM) bij de rechtbank Amsterdam gevangenisstraffen geëist  tot drie en een half jaar geëist tegen deelnemers van een organisatie, waaronder notarissen, die zich volgens het OM richtte op stelselmatige faillissementsfraude en het witwassen van criminele gelden. De totale schade veroorzaakt door de criminele organisatie is lastig aan te geven, zeiden de officieren op zitting: “Wat vast staat, is dat de maatschappelijke schade in de miljoenen loopt.”  Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de hoofdverdachte op grote schaal bijna failliete BV’s met schulden opkocht. Hij was een zogenoemde “bedrijvendokter”. Hij zorgde ervoor dat het eigendom van de BV’s werd overgedragen aan katvangers. Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt volgens het OM dat er vervolgens op twee manieren misbruik werd gemaakt van de BV’s. De eerste manier is, dat schuldeisers van de BV’s werden benadeeld. Door de oud eigenaren werd vaak alles van waarde uit de boedel gehaald. De administratie was er niet, of was gebrekkig. “Feitelijk hebben we het dan over faillissementsfraude.” Lees meer…

Onze Bloggers

Cosmo Schuurmans
Cosmo Schuurmans

Aanpak woonfraude: keer de bewijslast om

26 maart 2019

De afgelopen weken is in de media diverse malen het onderwerp woonfraude besproken. Er is zelfs een vergadering van de Tweede Kamercommissie aan gewijd. Met behulp van data-scraping is berekend dat tien procent van de sociale huurwoningen illegaal wordt onderverhuurd. Sommigen beweren zelfs twintig procent. Vreemd is het niet. Een woning van 500 euro brengt op de markt als snel het dubbele of het driedubbele op. Ymere heeft ruim 80.000 woningen. Naar schatting worden dus minimaal 8.000 woningen onderverhuurd. Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat er circa 400 woningen zijn vrijgekomen door woonfraude, ofwel vijf procent van het aantal illegaal onderverhuurde woningen. Hiervoor zijn zeven medewerkers aan het werk. Dat is dus een kostbare zaak. En dan te bedenken dat Ymere er geen euro meer door verdient als de woning opnieuw als sociale huurwoning wordt verhuurd. Een eventuele boete schrikt wel af, maar gaat naar de Staat. Kan het niet anders? Ja, dat kan, denk maar eens met me mee. Lees meer…